OMNES – VVE Beheer, Architectuur, BIM en Bouwkundig Advies 2017-07-08T13:59:18+00:00

OMNES – VVE Beheer, Archirectuur, BIM en Bouwkundig Advies

Omnes is een jonge, transparante, dynamische en duurzame onderneming op het gebied van VvE beheer, bouwkunde en architect. Met alle expertise onder één dak, kijken wij met u naar uw wensen en mogelijkheden en geven we advies over de beste oplossing in uw situatie.

VVE Beheer

Met projectbegeleiding, prestatiekeuringen en opleveringskeuringen waarborgen wij de kwaliteit van het onderhoud en zullen onnodige kosten uitblijven.Professioneel VVE beheer verdiend zichzelf terug en zal de waarden van uw eigendom doen behouden of stijgen. VVE Beheer van Omnes is transparant, doordat wij u toegang geven tot alle benodigde gegevens via ons internetportaal van Twinq

Architectuur

BIM staat voor het werken met een Bouw Informatie Model. Het 3D informatie-model BIM is een concept, waarbij alle informatie van de ontwerp-, bouw-, beheer- en onderhoud fase van een bouwwerk bij elkaar komt, dat wil zeggen in een 3-dimensionaal model zijn alle disciplines (architectuur, constructie, installatie, informatie etc.) verenigd. Hiermee kunnen alle betrokken partijen en bouwpartners samenwerken.

BIM is een middel om de kwaliteit van het proces en het eindproduct te verbeteren. Het verenigen van disciplines in één model maakt kansen en knelpunten inzichtelijk. Dit voorkomt fouten in de uitvoering, faalkosten en teleurstellingen achteraf. Daarnaast biedt het een nauwkeurige input van aantallen en hoeveelheden op basis waarvan bouwkosten en onderhoudskosten snel een reëel kunnen worden benaderd.

Bouwkundig advies

Met een bouwkundig onderzoek en advies van Omnes worden bouwkundige problemen en risico’s inzichtelijk. Helder en duidelijk vertaald in een rapportage met foto’s van meest voorkomende gebreken. Het bouwkundig onderzoek richt zich op de staat van onderhoud van uw vastgoed, maar kan ook uitgevoerd worden op specifieke problemen. Tijdens het onderzoek worden metingen verricht aan verschillende bouwdelen en elementen volgens NEN 2767. Zo wordt onder andere de hechting van het verfsysteem beproefd en gekeken naar de kwaliteit van de ondergrond.

Na dat een bouwkundig onderzoek is verricht, worden de bevindingen omschreven in een rapportage met het bouwkundig advies. De gebreken worden puntsgewijs beschreven en nader besproken. Van de meest voorkomende gebreken zullen foto’s met een korte omschrijving u veel duidelijk maken.

De te adviseren maatregelen worden opgenomen in de rapportage en/of kunnen direct worden verwerkt in de meerjarenonderhoudsplanning.